Karihiired ja vesimutt

Zooloogiaringi tunnid toimuvad 18.-21. mail vastavalt tunniplaanile
virtuaalselt zoom.us keskkonnas.

Täpsem teave on õpilastele ja lapsevanematele saadetud.

 

mets-karihiir
Mets-karihiir Sorex araneus

Karihiirlased on ühed maailma väiksemad imetajad.
Eestis elab arvatavasti kolm liiki karihiiri ja vesimutt.
Kuid võib olla veel rohkem liike, sest karihiiri on raske määrata ja neid on vähe uuritud.

Teada olevad liigid:
Mets-karihiir Sorex araneus
Laane-karihiir Sorex caecutiens
Väike-karihiir Sorex minutus
Vesimutt Neomys fodiens

Kinnitust ei ole leidnud Kääbus-karihiire Sorex minutissimus esinemine.

Mets-karihiir on üks Põhja-Euraasia arvukamaid imetajaid.
Eestis on ta kõige tavalisem karihiire liik. On levinud üle maa, sealhulgas saartel.

Virtuaaltunnis uurime lähemalt mets-karihiire ja vesimuti välimust, eluviis, levikut ja sigimist. Vaatame, mille järgi on võimalik liike määrata.

vesimutt

Vesimutt Neomys fodiens

Tier des Jahres 2016 – Eine Wasserspitzmaus jagt im Gewässer
Vesimutt Neomys fodiens

 

back forward