e-zooloogiaring kevad 2020

Zooloogiaring oli kaks ja pool kuud distantsõppel.

Toimusid virtuaaltunnid ja oli võimalus ülesadeid lahendada.

Ülesannetele saab jätkuvalt vastata.
Zooloogiaringi liikmed teenivad õigete vastuse eest punkte.

Ülesannetele võivad vastata ka õpilased, kes zooloogiaringis ei osale.
Vastavad ülesanded on tähistatud tärniga*

 

Teema 1*: Ahvikotkas

Vahepala: Joonistame lõvi!

Teema 2*: Kevadliblikad

Vahepala*: Veebimängud (EOÜ)

Teema 3*: Hüäänid

Vahepala: Käbi joonistamine

Teema 4: Koosta vanaaegne referaat

Vahepala*: Linnulaulumäng

Teema 5*: Tuttpütt - aasta lind 2020

Vahepala*: Linnulaulu ülesanne: Kõrv loodusesse

Teema 6*: Tokee geko

Teema 7: Kukkurhunt

Teema 8*: Meie elavnurga loomad

Teema 9*: Sõnamäng

Teema 10*: Mardikate määramine

Teema 11: Merisiga

Teema 12: Meie kodused lemmikloomad

Vahepala*: Õppemängud TÜ loodusmuuseumis

Teema 13: Rebashaid

Teema 14: Osale linnuviktoriinil

Teema 15: Karihiired ja vesimutt

Teema 16*: Kordamine - selle õppeaasta teemad

 

PILDINÄITUS >>

FOTONÄITUS: MEIE KODUSED LEMMIKLOOMAD >>

back forward