ZOOLOOGIARING

Nuutsaku välipraktikum 23.-25.07.2019

pildid >>

 

Välipraktikumis osalesid zooloogiaringi keskmise vanuseastme õpilased 4.-7. klassist.

Töö toimus kahes rühmas ja nelja grupis. Iga grupp pidas päevikut, kirjutas üles nähtud, kuuldud või tegevusjälgede järgi tuvastatud loomade nimed. Hiljem koostasime selle alusel ühise nimekirja. Iga grupp sai kasutada fotokaamerat, et huvitavamad leiud ja sündmused jäädvustada. Fotode järgi sai hiljem leitud loomi määrata.


Teine juhendaja oli Mari Paberit, kelle juhendamisel uurisime Nuutsaku järve elustikku. Kahvadega püüti loomi ning sorteeriti veevannides. Mari käis aastaid ise zooloogiaringis ja on paljudes praktikumides osalenud. Aivoga käisime metsa- ja niiduelustiku uurimas. Püüdsime ja uurisime lülijalgseid (putukaid, ämblikke, hulkjalgseid ja kakandeid). Mõned loomad võtsime kaasa ning Mari ja Aivo näitasid, kuidas putukaid prepareeritakse ja liblikaid sirutatakse. Kes soovis, võis seda ise teha.

Õhtul panime üles valge lina ja võimsa valgusti ning uurisime putukaid, kes sinna lendasid. Ööretkel kuulasime detektori abil nahkhiirte hääli.

Kasutades kirjandust ja internetti, tegid gruppide õpilased kokkuvõtted omavalitud looma või loomarühma kohta, keda praktikumis kohati. Kokkuvõte tuli vormistada A4 lehel ning hiljem teistele esitleda.

Rühmatööna tuli fotode ja piltmäärajate abil putukaid määrata. Fotod tuli lauale panna ja nimetustega lipikud juurde panna.

Lõpuks tegime ühise õpperetke, kus sai õpitut korrata ja võis uusi loomi kohata.

Huvitavamad leiud olid meie rahvusliblikas pääsusaba ja rästik.

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>
 

Välipraktikumide läbiviimist toetas KIK

​​​​​​​