ZOOLOOGIARING

Kirna ja Palupõhja 21.-25. august 2012

pildid >>


Hommikul sõitsime bussiga Kirnale. Külastasime looduskeskust, käisime matkarajal ja uurisime loodust. Õhtul sõitsime Palupõhja.

Järgmisel päeval tegime lühikesed retked Palupõhja ümbruses. Uurisime taimedel esinevaid pahkasid ja nende tekitajaid.

Kolmandal päeval uurisime veeloomi – kahvadega püüdsime selgrootuid loomi ja õngedega kalu.

Püütud veeloomade nimestikud:
1. üldnimestik
2. nimestik püüdjate rühmade järgi

Kristiina rääkis meile oma uurimustööst Tartu Ülikoolis. Tema uurib koibikuid. Kristiina näitas meile esitlust ning uurisime mikroskoobiga kaasavõetud prepareeritud loomi. Üks püünis koibikutele pandi ka üles.


Kristiina näitab, kuidas koibikuid püütakse

Viimasel päeval rääkis Erik keskkonnakaitsest ja kolloid- ja keskkonnakeemiast. Selgus, et see on väga põnev ja tulevikku suunatud teema.


Erik loengut pidamas


pildid >>


õppeekskursioonide läbiviimist toetas KIK