ZOOLOOGIARING

Palupõhja välipraktikum 8.-10.02.2019

pildid >>

 

Välipraktikumis osalesid zooloogiaringi vanema vanuseastme õpilased 7.-12. klassist.

Töö toimus kahes rühmas. Igas rühmas oli kaks gruppi. Kokku neli gruppi. Iga grupp pidas päevikut, kirjutas üles nähtud, kuuldud või tegevusjälgede järgi tuvastatud loomade nimed. Hiljem koostasime selle alusel ühise nimekirja.

Toimus mitu õppekäiku. Üks rühm käis koos Aivoga uurimisretkel. Teine rühm tegi iseseisvat uurimistööd. Nad pidid uurima metsas ühte kindlat ala. Märkima üles nähtud loomade jäljed, rajad jm tegevusjäljed. Pärastlõunal rühmad vahetusid. Viimasel päeval tuli oma töid teistele esitleda.

Uurisime loomade tegevusjälgede näidiseid: näritud puuoksad ja puukoor, toksitud ja näritud käbid ning pähklid, loomade ekskremendid. Fotodel olid lisaks loomade rajad ja jäljed ning lamamisasemed. Nende põhjal koostas iga grupp väikese väljapaneku.

Viimasel päeval toimus ühine õppekäik, kus sai varemõpitut korrata ja teistele esitada.

Allpool on pildid vormistatud uurimustöödest


LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>
 

Välipraktikumide läbiviimist toetas KIK