ZOOLOOGIARING

zooloogiaringi välipraktikumid 2023

Endla 17.-19.02.2023

Endla looduskeskuses võttis meid lahkelt vastu Elo Raspel.

Alguses tutvusime Endla looduskeskuse näitusega. Kirjutasime  üles paar asja, mida me näitust vaadates uut teada saime ja mida me juba varem teadsime ning paar küsimust, mis meil näitust vaadates tekkisid, aga millele vastuseid me näituselt ei saanud. Hiljem arutasime teedad labi Eloga.

Õhtul uurisime esitlust vaadates, milliseid jalajälgi meie imetajad lumele ja maapinnale jätavad. Kasutasime jäljemäärajaid ja kipsjäljendeid loomade jälgedest. Pärast käisime ööpimeduses taskulampidega loodust vaatlemas.


Elo viib neid rappa räätsaretkele

Laupäeva hommikul jagunesime kaheks. Elo viis läbi õppeprogrammi “Räätsamatk talvises rabas” nig teised käisid Aivoga loomade talviseid jälgi uurimas. Et tegevus põhjalkum ja huvitavam oleks, võtsime kaasa kiletatud fotod loomuliku suurusega jälgedest. Neid tuli määrajaga tuvastada. Järgmisel päeval rühmad vahetusid.


Loomade jälgi uurimas


Jälgi määramas


Metssea jäljed “lumel”

Laupäeva õhtul toimus viktoriinilaadne tegevus, kus määrasime loomade jälgi kipsjäljendite järgi. Kipsjäljendid oli võetud loomade päris jälgedest maapinnalt.


Jälgede määramine kipsjäljendite järgi


Vaatasime kui palju vett saab klaasitäiest lumest

Aega jäi ka mängudeks ja lumesõjaks.

pildid >>Endla 10.-12.03.2023

Teises praktikumis osalesid veidi nooremad zooloogiaringi õpilased.

Kuna paljud ei olnud varem Endlas käinud, tegi Elo ekskursiooni looduskeskuse näitusel.

Õhtul vaatasime ja uurisime loomade talviseid jalajälgi esitluse ja määrajate abil.

Järgmisel päeval viisid Elo ja Tõnis pooled õpilased rappa räätsamatkale. Teistega käis Aivo looduses loomade jälgi uurimas.


Parem oli juba alguses vaadata, et räätsad jalga sobivad“jäljed” lumel

Õhtul toimus jälgede määramise viktoriin


Jälgede määramine kipsjäljendite abil


Õhtused mängud

pildid >>Saarejärve 26.-28. mai 2023

Välipraktikumis keskendusime linnulaulu õppimisele.
Seepärast toimusid ka hommikused linnuretked kahel päeval.

Tegime linnulaulu kuulamise treeningu esitluse ja heliklippide abil.


Linnulaulu kuulamine arvutist

Uurisime linde, loomade tegevusjälgi ja putukaid


Paari või kolmekaupa tegime A3 lehtedele posteresitlused metsalindudest

Õhtusel retkel kuulsime väga selgelt öösorri laulu

Üks põnevamaid elamusi oli villimardikaga kohtumine


villimardikas

pildid >>Kauksi 1.-3. august 2023

Kauksi 8.-10. august 2023

Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus

Esimeses praktikumis osalesid nooremad õpilased. Tegevused olid sarnased.

Tutvusime ümbruskonna loomadega. Vaatlesime, uurisime tegevusjälgi, püüdsime putukaid ning veeloomi Peipsi järvest ja Kauksi ojast

Külastasime keskuse näitusi ja vaatasime audiovisuaalse etendust „Alutaguse rahvuspargi aarded“

Õhtul vaatlesime nahkhiiri ja kuulasime nende häälitsusi detektori abil

Toimus õppeprogramm Eesti imetajate koljudest
Alguses õppisime tundam ja määrama imetajate koljusid, teisel pöeval toimus viktoriin koljude tundmisest määraja abil

Viimasel päeval Käisime õpperetkel Luite matkarajal


vesineitsiku vastne


Kauksi 1.-3. august 2023
nooremad õpilased
pildid >>

Kauksi 8.-10. august 2023
vanemad õpilased
pildid >>