ZOOLOOGIARING

Palupõhja 20.-21.01.2018

pildid >>

Tuntud suurimetajate uurija, teadlane Jüri Tõnisson käis meiega metsaretkel ja juhendas praktikumi

Vaatasime videofilme Eesti sõralistest: metskitsest, põdrast, hirvest ning metsseast

Kuidas hammaste järgi põdra vanust määrata?

Teisel päeval käisime veidi pikemal metsaretkel

Igaüks valis endale teema ühe looma tegevusjäljest ja esitles seda teistele

Lõpuks koostasime praktikumi ajal nähtud, kuuldud ja tegevusjälgede järgi kindlaks tehtud loomade nimestiku:

1. Halljänese jalajäljed
2. Hiire jalajäljed
3. Hundi jalajäljed
4. Jänese koore söömine
5. Karihiire jalajäljed
6. Kähriku jalajäljed
7. Laanepüü jalajäljed
8. Metskitse jalajäljed
9. Metskitse toitumisjäljed
10. Nugise jalajäljed
11. Orava jalajäljed
12. Põdra koore söömine
13. Rasvatihaste parv
14. Rebase jalajäljed
15. Saarma jäljed ja silmaga nägemine

pildid >>
 

Välipraktikumide läbiviimist toetas KIK