ZOOLOOGIARING

Alatskivi – Ninaküla – Saare järv – Elistvere Loomapark – Saadjärv 1.-6. august 2010

Pildid >>
 

Zooloogiaringi õppeekskursioonid sügis 2010

Kogu teekonna sõitsime ratastega


Plaan, mille koostasime nädal enne reisi

Esimesed päevad olime Alatskivi Looduskeskuses.
Käisime Alatskivi matkarajal, sõitsime Ninalülla ja Lahepera järve äärde.

Teekond Tartust Alatskivile >>

Alatskivi järv oli tammi rikke tõttu väga madal

Punane allikas Alatskivi järve ääres


Teekond Alatskivi matkarajal. Alatskivi järve kuiva lagendiku serval tegutses rändtirts


Teekond Alatskivilt Ninakülla ja Lahepera järve äärde

Lahepera järve ääres ukerdas madalas porilombis hiljuti nukust väljunud laiujur.

Ninaküla tuletorni juures

Kolmanda päeva hommikul sõitsime Alatskivilt Saare järve äärde.

Teekonnad Alatskivilt Saare järve äärde:
Kogu teekond >>
Kuningvere järve piirkond >>
Särgjärve piirkond >>

Laagripaik Saare järve ääres

Neljandal päeval õpetas Evelin Saarva Luua Metsanduskoolist meile taimi ja taimekooslusi.
Tegime Saare järvele ringi peale ja käisime eemal nõmmemetsas.

Evelin Saarva õpetab taimekooslusi

Õppeekskursiooni teekond Saare järve matkarajal

Viienda päeva hommik oli kurjakuulutav – ilmatede lubas vihma. Hakkasime juba varakult Elistvere poole väntama. Õnneks jõudsime enne suuremat sadu Elistvere loomapargi uude peamajja.

Teekond Saare järve äärest Elistvere Loomaparki >>

Elistvere järve ääres

Pärast lõunat sõitsime Elistverest Saadjärve äärde. Telkisime Saadjärve jahtklubi territooriumil.

Teekond Elistverest Saadjärve äärde >>

Õhtune vaade jahtklubi juurest Saadjärvele

Meie telgid Saadjärve jahtklubi juures

Viimasel päeva hommikul õpetas Vahur Sepp meile puid ja põõsaid
ning imetajaid loomi ning nende tegevusjälgi.

Vahur Sepp näitab hundi koljut

Pärastlõunal käisime praamiga Saadjärvel


Praami teekond Saadjärvel

Vaade Kukulinna mõisale

Teekond Saadjärve äärest Tartusse >>

Pildid >>


õppeekskursioone toetas KIK