ZOOLOOGIARING

Ähijärve, Karula Rahvuspark 15.-18. juuli 2014

pildid >>


Ähijärve Külastuskeskuse külastamine. Rühma- ja individuaalne töö keskuse näitusel. Näituse põhjal koostati küsimused teemal, mida juba teadsime ja mis oli uus.

Aivoga käisime veeloomi uurimas ja Tõnisega metsa- ja niiduelustikuga tutvumas.

Õppisime esitlust vaadates ja töölehti täites tundma Eesti kahepaikseid.

Püüdsime ja vaatlesime ööputukaid.

Karula Rahvuspargi loodust ja siinseid legende tutvustas Tiia Trolla.

Tõnis õpetas putukate prepareerimist ja liblikate sirutamist.

Mesilaste elu tutvustas Värtemäe talu peremees Mati Urbanik.

Külastasime Pähni looduskeskust, kus igaüks pidi leidma paar uut ja huvitavat teemat.

Metsavenna punkris.

Õhtul joonistasime pilte elamusterohkest bussiekskursioonist.

Päeva lõpetas isetegevuslik esinemine.

Õhtul panime üles ka metsakaamera, kuid kahjuks peale iseenda midagi peale ei jäänud.

Viiasel päeval tegime kokkuvõtteid ja koostasime loomade nimestiku.

loomade nimestik >>

pildid >>


õppeekskursioonide läbiviimist toetas KIK