ZOOLOOGIARING

Ähijärve, Karula Rahvuspark 8.-11. juuli 2014

pildid >>


Ähijärve Külastuskeskuse külastamine. Rühma- ja individuaalne töö keskuse näitusel.

Igaüks sai kas paarikaupa või üksi teha väikese uurimustöö, mis põhines vaatlustel.

teemad >>

Uurisime Ähijärves elavaid veeloomi.

Õppisime esitlust vaadates ja töölehti täites tundma Eesti kahepaikseid. 

Püüdsime ja vaatlesime ööputukaid.

Hiljem tuli püütud putukad korralikult sirutada.

Bussiekskursioonil Pähnile ja Paganamaale uurisime Piret Pappeliga sealseid kahepaikseid.

Harivesilikku ei näinud, aga põnev leid oli hiiglasuur mudakonna kulles.

Viimasel päeval esitlesime uurimustöid ja koostasime kohalike loomade nimestiku.

loomade nimekiri >>

 

pildid >>


õppeekskursioonide läbiviimist toetas KIK