ZOOLOOGIARING

Zooloogiaringi õppeekskursioonid 2008-2009

Projekt: Zooloogiaalased õppeekskursioonid noortele

Kevadised linnuretked Ilmatsalu linnurajal
Juhendaja Vilju Lilleleht

19. mai 2008

lindude nimestik >>

21. mai 2008

pildid >>

lindude nimestik >>


Õppematk ratastega
Pähni, Varstu vald, Võrumaa

14.-20. juuli 2008

pildid >>

liblikaliste nimestik 14.-20. juuli 2008 >>
koostas Uku-Laur Tali

veeloomade nimestik 14.-20. juuli 2008 >>
koostas Kristiina Tomasson

kahepaiksete, roomajate ja imetajate nimestik 14.-20. juuli 2008 >>
koostas Tõnis Tars

lindude nimestik 14.-20. juuli 2008 >>
koostas Mark Gimbutas


Suvised õppeekskursioon 
Pähni, Varstu vald, Võrumaa

28. – 31. juuli 2008

pildid >>

veeloomade nimestik 28-31. juuli 2008 >>

mardikaliste nimestik 14.-20. ja 28.-31. juuli >>
koostas Harry Vähk
Väljasõit Ilmatsalu Linnurajale
Teema: putukate tegutsemisjäljed

Juhendaja Mati Martin

16. september 2008

loomade nimestik >>

pildid >>
Õppeekskursioon Palupõhja
23.-25. jaanuar 2009. a.

pildid >>

õppeekskursioonide läbiviimist toetas KIK