ZOOLOOGIARING

Meelespea välipraktikumides osalejale

Meelespea zooloogiaringi välipraktikumides
osalejatele ja lapsevanematele

Õpilasele:

 • Olen igati sõbralik kõikide kaaslastega.
 • Kuulan ja täidan kõiki juhendajate antud korraldusi.
 • Õppekäikudel ja õppetundides olen vaikselt, ei tegele kõrvaliste asjadega, 
  räägime ükshaaval ja kuulame teisi.
 • Olen hooliv ümbruse suhtes.
 • Lähen magama, kui algab öörahu. Uni on inimesele eluliselt vajalik.
 • Hoian korras ruumid ning üldkasutatavad ja isiklikud asjad.
 • Õppeekskursioonil tekkinud muredest ja probleemidest räägin esmalt juhendajatele.

Lapsevanemale:

 • Lapse ravimite tarvitamise vajadusest (nt. allergiaravimid) tuleb teavitada juhendajaid 
  ja vajalikud ravimid tuleb kaasa anda (ka ravimid peavalu korral).
 • Praktikumile  ei tohi saata haiget last. 
  Haigestunud laps tuleb lapsevanemal koju viia.
 • Kui laps ei allu korrale, siis tuleb lapsevanemal oma laps koju viia.
 • Lapsevanem tagab, et ta oleks telefoni teel igal ajal kättesaadav.