ZOOLOOGIARING

zooloogiaringi välipraktikumid 2021-2022

Palupõhja 3.-5. august 2021

Toimus ühine õpperetk lähiümbruses ning uurimise ja vaatluste metoodikatega tutvumine.

Õpilased valisid endale vaatlus- ja uurimusteemad, millega isaseisvalt või rühmaga praktikumi jooksul tegeleti ning praktikumi lõpul esitleti.

Tegevused toimusid kahes rühmas. Iseseisvalt uuriti Emajõe ja saunatiigi elustikku ning Aivo juhendamisel maismaaloomi.
Õhtuti vaatlesime ja püüdsime ööputukaid, kuulasime nahkhiirte hääli, tegime öise retke.

Eesti kahepaiksete õppeprogrammis sai ülevaate meie tavalisematest ja haruldastest kahepaiksetest.

Kanuudega sai Emajõel sõita ning vanajõgedel elustikku uurida.

Oma uurimisteemad esitleti teistele suuliselt otse looduses või kirjalikult paberil.

Lõpuks koostasime nähtud, kuuldud või tegevusjälgede järgi tuvastatud loomade nimestiku.

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>Palupõhja 10.-12. august 2021

Toimus ühine õpperetk lähiümbruses ning uurimise ja vaatluste metoodikatega tutvumine.

Tegevused toimusid kahes rühmas.

Martini juhendamisel uurisime Emajõe ja saunatiigi elustikku ning Aivo juhendamisel maismaaloomi, peamiselt putukaid ja teisi selgrootuid.

Paralleelselt Eesti kahepaiksete õppeprogrammiga, käis teine rühm Emajõel kanuuretkel, juhendas oli Robert Oetjen.

Lõpuks koostasime nähtud, kuuldud või tegevusjälgede järgi tuvastatud loomade nimestiku.

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>Silma Õpikoda, Loode-Eesti 6.-8. mai 2022

Kolmepäevase linnulaagri viis läbi MTÜ Saunja Loodushariduskeskus eesotsas Marko Valkeriga.
Laagri käigus õppisid õpilased lindude määramist, loendamist, tutvuvate erinevate lindude elupaikadega ja omandasid teadmised lindude rände kohta. Õppekäikudel tutvuti lindude kaitseks tehtavate tegevustega.

Vaatlused toimusid Saunja lahel, Riimi linnutornis, Põõsaspea neemel, Dirhami neemel, Haversi rannikul, Tahu linnutornis, Noarootsi põldudel, Puise ninal, Põgari-Sassi rannaniidul ja Haeska linnutornis.
Kokku tuvastati 79 linnuliiki.


merikotkas

päevaplaanid (MTÜ Saunja Loodushariduskeskus) >>

LINDUDE NIMESTIK >>

pildid >>Endla 20.-22. mai 2022

Pärast saabumist külastasime looduskeskuse näitust.

Endla looduskeskuse keskkonnahariduse spetsialist Elo Raspel viis läbi õppeprogrammi „Kohtumine metsloomaga“. Viimasel päeval vaatasime kokkuvõtvalt, mis meelde jäi.

Pimeduse saabudes käisime kahe rühmaga linnulaulu kuulamas.

Teise päeva hommikul läksime Elo juhendamisel rabaretkele.

Pärast lõunat õppisime tundma (või tuletasime meelde) Eesti tavalisemate laululindude hääli.

Viimase päeva hommikul oli viktoriin, kus sai oma teadmisi kontrollida.

Viimasel päeval, enne lõunasööki käisime lühikesel retkel.

Lõpuks koostasime nähtud, kuuldud või tegevusjälgede järgi tuvastatud loomade nimestiku.

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>Endla 27.-29. mai 2022

Pärast saabumist külastasime looduskeskuse näitust.

Endla looduskeskuse keskkonnahariduse spetsialist Elo Raspel viis läbi õppeprogrammi „Kohtumine metsloomaga“.

Õhtul, vastu ööd käisime ööhääli ja linnulaulu kuulamas.

Teise päeva hommikul käisime Elo ja Martini juhendamisel rabaretkel. Rappa me sellel korral ei jõudnudki, sest vihma hakkas sadama. Lõpetasime rabaretke viimase päeva hommikul.

Õppisime tundma Eesti tavalisemate lindude laulu.

Linnulaulu viktoriinil sai oma teadmisi kontrollida.

Lõpuks koostasime nähtud, kuuldud või tegevusjälgede järgi tuvastatud loomade nimestiku.

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>


Ühepäevased välipraktikumid

Järvselja 23. ja 24. aprill 2022

Käisime õpperajal, mis külgnes ürgmetsa kvartaliga.

Teine päev oli vihmane ning loomi nägime vähe.

Sigimisaeg oli harilikul kärnkonnal ja rabakonnal. Metsa alt leidsime lisaks orava näritud käbijäänustele ka hiirte näritud käbisid.

JÄRVSELJA LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>Elistvere Loomapark 4. juuni 2022

Külastasime loomapargi asukaid, käisime Elistvere järve ääres ja mõisapargis.

pildid >>Veldemani, Vaibla 16.-18. august 2022

Sellel suvel olid paljud praktikumide tegevused seotud lindudega ja lindude rände uurimisega.
Õpilased täitsid praktikumi jooksul päevikut ja tegid märkmeid. Õpilased valisid endale vaatlus- või uurimusteema, millega iseseisvalt või rühmaga praktikumi jooksul tegeleti ja praktikumi lõpul esitleti tulemusi.

Peale majutust läksime Vaibla linnujaama, kus Kristjan Adojaan rääkis linnujaama tegevusest ning sellest, mida me järgnevatel hommikutel tegema hakkame. Vaibla linnujaamas käis praktilist tööd tegemas kaks rühma kahel hommikul kell 7-9.

Toimus ornitoloogiateemaline õppeprogramm, kus esinesid Vaibla Linnujaamaga seotud inimesed eesotsas Kristjan Adojaaniga. Tutvustati linnujaama ajalugu ja lindude rände uurimist. Sai teada, kuidas roolinde ja lehelinde käest määrata ning mida tuleb arvestada, kui teed uurimistööd. 

Lisaks uurisime veeloomi Veldemani puhkemaja juures olevas kanalis ning vaatlesime ja püüdsime putukaid ning uurisime teisi selgrootuid ning loomade tegevusjälgi looduses.

Õhtupimeduses vaatlesime ja püüdsime ööputukaid ja kuulasime detektoriga nahkhiiri.

Vahepeal jäi aega ka ujumiseks ja mängudeks.

Viimasel päeval esitlesime oma valitud vaatlus- ja uurimisteemasid.

Lõpuks koostasime nähtud, kuuldud ja tegevusjälgede järgi tuvastatud loomade nimestiku.

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>Veldemani, Vaibla 22.-24. august 2022

Õpilased täitsid praktikumi jooksul päevikut ja tegid märkmeid. Pärast majutust tegime esimese retke Vaibla linnujaama, kus Kristjan Adojaan rääkis linnujaama tegemistest, lindude rõngastamisest ja rände uurimisest.

Toimus ornitoloogiateemaline õppeprogramm, mida viis läbi Kristjan Adojaan & Co.

Edasine tegevus toimus kahes põhirühmas. Kahel varahommikul käisime Vaibla linnujaamas praktilist tööd tegemas.

Uurisime vee-elustikku Veldemani puhkeküla juures olevas kanalis ning käisime metsa-, niidu- ja luhaelustikku uurimas. Vaatlesime loomi vees ja maismaal, uurisime tegevusjälgi. Sõelusime kõdusõelaga metsakõdu ja uurisime saadud pisiloomi.Pimeduse saabudes vaatlesime ja püüdsime ööputukaid ja kuulasime detektori abil nahkhiiri.

Õpilased tegid kokkuvõte ühest loomast või loomarühmast, kes võib esineda lähiümbruses ja oleme kohanud või tegevusjälgi näinud.

Vahepeal jäi aega ujumiseks ja mängudeks.

Lõpuks koostasime nähtud, kuuldud ja tegevusjälgede järgi kindlaks tehtud loomade nimestikud.

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>