ZOOLOOGIARING

Palupõhja välipraktikum 25.-27.01.2019

pildid >>

Välipraktikumis osalesid zooloogiaringi keskmise vanuseastme õpilased 4.-7. klassist

Töö toimus kahes rühmas. Igas rühmas oli kaks gruppi. Kokku neli gruppi.
Iga grupp pidas päevikut, kirjutas üles nähtud, kuuldud või tegevusjälgede järgi tuvastatud loomade nimed. Hiljem koostasime selle alusel ühise nimekirja.

Väga palju viibisime õues. Tegime mitu õppekäiku.

Majas toimus õppetund, kus tuli uurida loomade toitumisjälgede näidiseid (oksad, pähklid, käbid). Iga rühm koostas nendest väikese näituse.

Aega jäi ka mängudeks nii õues kui ka ruumis.

Ööpimeduses läksime ööretkele.

Viimasel päeval tegime ühise retke, kus sai juba õpitud teemasid korrata.

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>
 

Välipraktikumide läbiviimist toetas KIK