ZOOLOOGIARING

Palupõhja 9.-11. märts 2012

pildid >>


Esimesel päeval nägime Palupõhja tee ääres mesise jälgi – nii kuke kui kanade jälgi. Ühe rühmaga nägime ka metsisekana lendamas.


Metsise jälg

Teisel päeval proovisime Roberti juhendamisel tikkude ja tulemasina abita tuld teha.

Järgmisel päeval sai igaüks endale tuletegemiseks vajalikud abivahendid valmistada.

Õppisime loomade tegevusjälgi looduses ja esitlusi vaadates. Lõpuks tuli teha arvestustöö.


pildid >>


õppeekskursioonide läbiviimist toetas KIK