ZOOLOOGIARING

Palupõhja 22.-24. märts 2013

pildid >>

 

Käisime õppekäikudel ja räätsamatkal. Kõik ikka ühel sammul…

Kuidas maitseb põdra ja metskitse talvine toit?

Uku ja Rudolf pidasid loengud, millest ainult valitud isikutel on võimalus aru saada.

Kõige põnevamaks leiuks olid värsked karu jäljed.

 

pildid >>


õppeekskursioonide läbiviimist toetas KIK