ZOOLOOGIARING

Ähjärve, Karula Rahvuspargi külastuskeskus 25.-29. juuli 2011

pildid >>


Esimese päeva õhtupoole käisime Värtemäe talus, kus Mati Urbanik rääkis meile mesilastest ja mesindusest.


Mati näitab meile näidistaru, mille külgedel on klaasid

Õhtuti panime üles näriliste eluspüügilõksud. Hiiri ei saanud. Ei teagai, kas oli hiiri vähe või ei osanud meie lõkse õigetesse kohtadesse panna.

Teise päeva hommikupoole külastasime Karula Rahvuspargi keskust. Vaatasime näitust ning filmi Karula Rahvuspargist. igaüks pidi näitusel üles märkima midagi, mis ta juba teadis ja mida sai nüüd teada.


Näitus Karula Rahvuspargist

Üks rühm Tõnisega Ähijärve matkarajal ja teine rühm Aivoga veeloomi uurimas, järgmisel päeval tegime vahetust. Tõnis tegi esitluse Eesti suurimetajatest ja Aivo vees elavatest selgrootutest ning Eesti hiirelaadsetest närilistest. Õhtuti tegime ööpüüki ja vaatlesime ööputukaid.


Veeloomi uurimas


Ööpüük

Vihma ja äikese ootuses valmistas igaüks laualehe mõnest loomast või loomarühmast ning esitles seda.


Laualehtede esitlus

Vaba aja sisustas ujumine, kiikumine ja hundimäng.


Ähijärv

Viimasel päeval külastasime kaanikoda, kus saime teadmisi kaanide elust ja rahvameditsiinist.


Kaanikoda Saarjärve ääres. Meiega vestleb Elmar Susi

veeloomade nimestik 1. rühm >>

veeloomade nimestik 2. rühm >>


pildid >>
 

õppeekskursioonide läbiviimist toetas KIK