ZOOLOOGIARING

zooloogiaringi välipraktikumid 2017. aastal

Palupõhja 4.-5. veebruar 2017

Sobiv ilm lubas palju õues olla, loodust uurida ja matkata.

Ruumis olles õppisime tundma Eesti pisikiskjaid nahkade järgi, võrdlesime ja uurisime erinevate loomade tegevusjälgede näidiseid.

Lõpuks koostasime loomade nimestiku, keda me nägime, kuulsime või tegime kindlaks nende tegevusjälgede järgi.

Loomade nimestik Palupõhja 4.-5.02.2017 >>

pildid >>
 Palupõhja 18.-19. veebruar 2017

Õppekäikudel uurisime loomade talviseid tegevusjälgi, vaatlesime ja kuulasime linde. Kaasas olid loomade jalajälgede määramislehed, joonlauad, binoklid, karbid ja kilekotid näidiste kogumiseks.

Tegevus toimus kahes rühmas. Juhendajateks olid Mirjam Grosberg, Jakob Oetjen ja Aivo Tamm. Ruumis määrasime imetajaid nahkade järgi ja uurisime loomade tegevusjälgede näidiseid.

Koostasime ülevaated erinevatesr loomadest ning esitlesime neid teistele. Selleks kasutasime kohapeal olevat raamatukogu ning loomafe fotosid ja tegevusjälgede näidiseid.

Lõpuks koostasime loomade nimestiku, keda me nägime, kuulsime või tegime kindlaks nende tegevusjälgede järgi.

Loomade nimestik Palupõhja 18.-19.02.2017 >>

pildid >>Järvselja 11.-13. juuli 2017

Tegutsesime Järvselja Õppe- ja katsemetskonna ühiselamutes. 

Bioloog ja loodushelide salvestaja Veljo Runnel rääkis ja näitas, kuidas loodushelisid salvestatakse. Kuulsime vaaaluseid helisid ning nahkhiire hääli detektori abil.

Püüdsime veeloomi ning uurisime veekogu ökosüsteemi.

Püüdsime putukaid päeval ja öösel.

Rühmatöö ülesandeks oli ideekavand uurimustööks looduses. Millist zooloogiateemalist uurimustööd sooviksin teha. Mida uuriksin?

Esimest korda zooloogiaringi laagrites proovisime teha looma jäljest kipsjäljendit.

Lõpuks koostasime loomade nimestiku, keda me nägime, kuulsime või tegime kindlaks nende tegevusjälgede järgi.

Loomade nimestik Järvselja 11.-13.07.2017 >>

pildid >>
 Järvselja 17.-19. juuli 2017

Tegutsesime Järvselja Õppe- ja katsemetskonna ühiselamutes.

Tegevus toimus kahes rühmas, mis omakorda olis kaheks jaotatud. Kasutada oli neli fotokaamerat, millega said rühmade õpilased oma tegevust ning kohatud loomi ja nende tegevusjälgi pildistada.

Kahjuks ei soosinud ilmastik meie tegevusi ja me ei saanud olla väljas niipalju kui oleksime soovinud. Käisime õppekäikudel Järvselja Ürgmetsas.

Huvilised said vaadata ja putukate prepareerimisel ja liblikate sirutamisel kätt harjutada.

Öösel vaatlesime ja püüdsime ööliblikaid …

Püüdsime ja uurisime veeloomi.

Teine rühm käis samal ajal Mirjamiga metsa- ja niiduelustikku uurimas.

Aega jäi ka mängimiseks.

Pisikesi loomi ja liblika tiiba uurisime digimikroskoobiga.


Vesikirbud


Hariliku tumesilmiku tiiva alakülg

Lõpuks koostasime loomade nimestiku, keda me nägime, kuulsime või tegime kindlaks nende tegevusjälgede järgi.

Loomade nimestik Järvselja 17.-19.07.2017 >>

pildid >>

praktikumide läbiviimist toetas KIK