ZOOLOOGIARING

Palupõhja 11.-13. märts 2011

pildid >>
 

Esimesel päeval käisime pärast kohalejõudmist õppekäigul. Juhendajateks olid Aivo ja Tõnis.

Laupäeval käis Vahur Sepp meiega õppekäigul ning tegi õppetunnid-viktoriini.


Juhendaja Vahur Sepp kährikunahast vesti ja mütsiga


Imetajate nahku uurimas


Õppetund jälgede määramisest

Palupõhjal nähtud ja tegutsemisjälgede järgi kindlaks tehtud loomade nimestik
11.-13. märts ja 18.-20. märts 2011


pildid >>


õppeekskursioonide läbiviimist toetas KIK