ZOOLOOGIARING

Ojaäärse ja Lahemaa Rahvuspark 14.-16. juuli 2015

pildid >>


Laager toimus Ojäärse Loodusmajas

Käisime Palmse pargis ning külastasime looduskeskust.


Juhendaja Peeter Hussar

Peeter Hussar tutvustas Eesti imetajaid.

Viimasel päeval käisime bussiekskursioonil Lahemaal.

Sagadi metsamuuseumis esitlesime rühmatööna valminud uurimustööde kavu.

 

pildid >>


laagrite läbiviimist toetas KIK