ZOOLOOGIARING

Nuutsaku välipraktikum 30.07-1.08.2019

pildid >>

 

Välipraktikumis osalesid zooloogiaringi vanema vanuseastme õpilased 7.-12. klassist

Töö toimus kahes rühmas ja nelja grupis. Iga grupp pidas päevikut, kirjutas üles nähtud, kuuldud või tegevusjälgede järgi tuvastatud loomade nimed. Hiljem koostasime selle alusel ühise nimekirja. Iga grupp sai kasutada fotokaamerat, et huvitavamad leiud ja sündmused jäädvustada. Fotode järgi sai hiljem leitud loomi määrata.

Üks rühm käis Aivoga maismaaloomi uurimas ja püüdmas. Teine rühm pidi iseseisvalt Nuutsaku järvest veeloomi püüdma ning pärast Aivole ette näitama. Püütud loomad tuli prepareerida.

Ööpüügilt ei näinud eaga saanud kahjuks peaaegu midagi, sest ilad olid üsna jahedad. Nahkhiiredetektoriga võis öiseid hääli kuulata.

Rühmatööna tuli fotodel olevad putukad piltmäärajate abil kindlaks teha ja siltidega varustada ning laudadele panna.

Iga grupp valis endale vaatlus- ja uurimusteema, millega sai praktikumi jooksul tegeleda. Praktikumi lõpus tuli oma uurimustööd teistele esitleda.

Viimane praktikumipäev osutus väga soojaks ja saime kirja hulga liblika- ja mardikaliike, keda päike oli liikvele meelitanud. Tegime veidi pikema õpperetke naabruses olevasse vanasse liivakarjääri.


LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>

Välipraktikumide läbiviimist toetas KIK