ZOOLOOGIARING

Kirna 18.-19. veebruar 2011

pildid >>

 

Ilm oli väga külm ja seetõttu saime õues olla vaid lühikest aega.
Meid õpetas ja juhendas Vahur Sepp.


Õppekäik loodusesse. Juhendab Vahur Sepp.

Vahur tegi õppekäigu Kirna õppekeskuse ümbruses. Rebane oli übruses luusinud. Vahur näitas, et see rebane oli ühest jalast vigane. Jäljeread olid veidi kummalised. Ta hoidis ilmselt liikudes vigast jalga üleval. Hiljem nägime seda rebast kompostihunniku juures luusimas.


Lonkava rebase jäljerida. Rebane hoidis haiget jalga üleval ja see jättis lumele vaid õrna jälje.

Vahur tutvustas meile imetajate nahku ja koljusid ning loomade tegevusjälgi okstel ja käbidel.


Viktoriini käigus saime loomade nahku uurida.

Õhtul toimus isetegevus ja joonistamine. Järgmisel päeval külastasime Alam-Pedja Looduskeskuse muuseumit.


Alam-Pedja Looduskeskuse saalis.

pildid >>


õppeekskursioonide läbiviimist toetas KIK