ZOOLOOGIARING

zooloogiaringi välipraktikumid 2020

Endla 24.-26. jaanuar 2020

Pärast kohale saabumist tutvustas Elo Raspel meile Endla looduskaitseala keskust.

Õhtul toimus õppetud, kus tutvusime Eesti kärplastega.

Mälumängu Kuldvillak koostas ja viis läbi Merlin.

Päris pimedas käisime taskulampidega avastusrajal, kus sai palju teada Endla looduskaitseala ja aasta loomade kohta.

Järgmise päeva hommikul käisime Elo juhendamisel Endla looduskeskuse õppeprogrammil “Räätsamatk talvises rabas” – seekord ilma räätsadeta.

Nägime rähnide, oravate, kobraste, metskitsede, metssigade ja põtrade tegevusjälgi. Nägime metskitsi.

Pärastlõunal uurisime õppekogusid, milles olid loomade talvised tegevusjäljed, sarved, koljud ja nahad.

Viimasel päeval käisime veel ühel õppekäigul. Tegime kokkuvõtteid ja koostasime nähtud, kuuldud või tegevusjälgede järgi kindlaks tehtud loomade nimestikud.

Facebook´i postitus: https://www.facebook.com/zooloogiaring/posts/2670502829671960

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>
 Endla 7.-9. veebruar 2020

Kohale jõudes tutvusime looduskeskuse ümbrusega.

Seejärel tutvustas Elo Raspel meile Endla looduskaitseala keskust.

Eesti kärplasi tutvustavas õppetunnis määrasime loomi fotode ja nahkade järgi. Viktoriinilaadses ülesandes tuli kärplased filmilõikudelt ära tunda.

Ööpimeduses käisime Männikjärve ääres ja rabas. Osa meist kordas rabaretke varahommikul.

Teisel päeval käisime Elo juhendamisel metsa ja rabaretkel. Maha oli tulnud veidi lund ja nii nägime ka loomade jalajälgi.

Õhtul oli õppetund, kus tuli nahkade, koljude, sarvede, tegevusjälgede ja fotode järgi loomad kindlaks teha.

Õhtul kutsus Elo meid ilvese poolt murtud metskitse vaatama.


Ilvese poolt murtud metskits

Viimasel päeval käisime lühikesel õppekäigul, uurisime käbides elavaid putukaid. Tuvastasime kuuse-käbikärbse ja käbimähkuri kahjustused.

Lõpuks tegime kokkuvõtteid ning iga rühm koostas nähtud, kuuldud või tegevusjälgese järgi kindlaks tehtud loomade nimestiku.

Facebook´i postitus: https://www.facebook.com/zooloogiaring/posts/2710793378976238

LOOMADE NIMESTIK >>

Pildid >>
 Endla 5.-7. august 2020

Kohale jõudes tegime lühikese õpperetke ümbruskonda. Tutvusime loomade uurimise ja vaatlemise meetoditega.

Õpilased valisid endale vaatlus- ja uurimusteema, millega isaseisvalt või rühmaga praktikumi jooksul tegeleti. Praktikumi lõpul esitleti oma uurimisteemat.

Jagunesime kaheks suuremaks rühmaks, kummaski oli kaks väiksemat rühma.

Iseseisva tööna käis üks rühm veeloomi uurimas ja teine rühm uuris koos Aivoga maismaaloomi.
Teisel päeval rühmad vahetusid.

Pärast õhtusööki toimus tubane vee-elustiku  õppeprogramm, kus esitluse ja selgituste järgi õpiti veeloomi tundma ja täideti töölehti.

Õhtul vaatlesime ja uurisime valguspüügi juures ööputukaid, kuulasime nahkhiirte hääli ning käisime Männikjärve rabas.


Päevakoer valguspüügi linal

Rühmad said vahepeal oma uurimistöödega tegeleda.

Õhtupoolikul toimus putukate õppeprogramm, kus esitlust vaadates ja töölehti täites tutvusime putukate väisehituse, eluviisi ja paljunemisega.

Viimasel päeval tegime õpperetke Männikjärve äärde ning rappa.

Uurimisrühmad esitlesid oma uurimistöid-projekte.

Teemad:
Hobukastani-keerukoi
Mullamurelased
Elustik palikdel
Jalaka-paunatäi
Kase-keerukärsakas
Konnad Endla loosuskaitseala keskuse keldriakende aukudes
Elurikkuse uurimine erinevates kooslustes

Tegime kokkuvõtteid ja koostasime loomade nimestikud.

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>
 Palupõhja 10.-12. august 2020

Plaan oli ka nooremate rühmaga Endlas olla, kuid viiruse ohu tõttu läksime hoopis Palupõhja.

Saabudes tegime retke ümbruskonnas.

Töö toimus kahes suuremas rühmas, milles oli veel kaks väiksemat rühma – kokku neli rühma.

Vee-elustiku õppeprogrammi juhendas Aivo ja Maismaaputukaid tutvustas Mari.

Teisel päeval rühmad vahetusid.

Õhtul vaatasime esitlust veeloomadest ja täitsime töölehti.

Öösel püüdsime ja vaatlesime valgustatud lina juures ööputukaid ja kuulasime nahkhiiri.

Teise päeva pärastlõunal toimus putukate õppeprogramm.
Putukate kaitsekohastumused, putukate välimuse kirjeldamine ja võrdlemine.
Täitsime töölehti ja uurisime putukate näidiskogusid.

Viimasel päeval tegime pikema õpperetke ning koostasime loomade nimestikud.


Arusisaliku pildistamine

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>