ZOOLOOGIARING

Palupõhja õppeekskursioon 15.-18. juuni 2010

pildid >>

Esimesel päeval käisime väikesel retkel, et ümbrusega tutvuda.


Huvilised said putukaid koguda või vähemalt proovida putukate püüdmist


Sai kanuuga sõita


Jalgpall oli populaarne

Teisel päeval jagunesime kahte rühma. Vaheldumisi käisid rühmad Margiga linde vaatlemas ja kuulamas ning Aivoga Emajõe ääres veeloomi uurimas.


Veeloomi uurimas


Linnuvaatlus, juhendab Mark

Kes tahtis, see sai putukakogu teha või liblikate sirutamist harjutada.


Liblikate sirutamine


Õhtusöök püstkojas


Hundimängu mängimas

Kolmandal päeval käisime jalgsi Palupõhjalt Seli-Sillaotsa matkarajal.


Jalgsimatk Seli-Sillaotsa matkarajale


Raba – Seli-Sillaotsa matkarajal


Loomade nimestiku koostamine


Teadmiste testimine – linnu nimetus tuli hoolega kinni katta
 

Veeloomade nimestik 1. rühm >>

Veeloomade nimestik 2. rühm >>

Õpilastega kohatud või kuuldud lindude nimestik >>

Lindude üldnimestik >>

Seli-Sillaotsa matkal kohatud loomade nimestik >>


pildid >>