ZOOLOOGIARING

zooloogiaringi õppeekskursioonid 2013. aasta talvel ja kevadel

vaatamiseks kliki pealkirjal või pildil


Palupõhja 8.-10. märts 2013Palupõhja 22.-24. märts 2013Järvselja 12.-14. aprill 2013Järvselja 18. ja 25. mai ja 17. juuniõppeekskursioonide läbiviimist toetas KIK