zooloogiaringi välipraktikumid 2021-2022

Palupõhja 3.-5. august 2021

Toimus ühine õpperetk lähiümbruses ning uurimise ja vaatluste metoodikatega tutvumine.

Õpilased valisid endale vaatlus- ja uurimusteemad, millega isaseisvalt või rühmaga praktikumi jooksul tegeleti ning praktikumi lõpul esitleti.

Tegevused toimusid kahes rühmas. Iseseisvalt uuriti Emajõe ja saunatiigi elustikku ning Aivo juhendamisel maismaaloomi.
Õhtuti vaatlesime ja püüdsime ööputukaid, kuulasime nahkhiirte hääli, tegime öise retke.

Eesti kahepaiksete õppeprogrammis sai ülevaate meie tavalisematest ja haruldastest kahepaiksetest.

Kanuudega sai Emajõel sõita ning vanajõgedel elustikku uurida.

Oma uurimisteemad esitleti teistele suuliselt otse looduses või kirjalikult paberil.

Lõpuks koostasime nähtud, kuuldud või tegevusjälgede järgi tuvastatud loomade nimestiku.

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>


 

Palupõhja 10.-12. august 2021

Toimus ühine õpperetk lähiümbruses ning uurimise ja vaatluste metoodikatega tutvumine.

Tegevused toimusid kahes rühmas.

Martini juhendamisel uurisime Emajõe ja saunatiigi elustikku ning Aivo juhendamisel maismaaloomi, peamiselt putukaid ja teisi selgrootuid.

Paralleelselt Eesti kahepaiksete õppeprogrammiga, käis teine rühm Emajõel kanuuretkel, juhendas oli Robert Oetjen.

Lõpuks koostasime nähtud, kuuldud või tegevusjälgede järgi tuvastatud loomade nimestiku.

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>


 

Endla 20.-22. mai 2022

Pärast saabumist külastasime looduskeskuse näitust.

Endla looduskeskuse keskkonnahariduse spetsialist Elo Raspel viis läbi õppeprogrammi „Kohtumine metsloomaga“. Viimasel päeval vaatasime kokkuvõtvalt, mis meelde jäi.

Pimeduse saabudes käisime kahe rühmaga linnulaulu kuulamas.

Teise päeva hommikul läksime Elo juhendamisel rabaretkele.

Pärast lõunat õppisime tundma (või tuletasime meelde) Eesti tavalisemate laululindude hääli.

Viimase päeva hommikul oli viktoriin, kus sai oma teadmisi kontrollida.

Viimasel päeval, enne lõunasööki käisime lühikesel retkel.

Lõpuks koostasime nähtud, kuuldud või tegevusjälgede järgi tuvastatud loomade nimestiku.

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>Endla 27.-29. mai 2022

Pärast saabumist külastasime looduskeskuse näitust.

Endla looduskeskuse keskkonnahariduse spetsialist Elo Raspel viis läbi õppeprogrammi „Kohtumine metsloomaga“.

Õhtul, vastu ööd käisime ööhääli ja linnulaulu kuulamas.

Teise päeva hommikul käisime Elo ja Martini juhendamisel rabaretkel. Rappa me sellel korral ei jõudnudki, sest vihma hakkas sadama. Lõpetasime rabaretke viimase päeva hommikul.

Õppisime tundma Eesti tavalisemate lindude laulu.

Linnulaulu viktoriinil sai oma teadmisi kontrollida.

Lõpuks koostasime nähtud, kuuldud või tegevusjälgede järgi tuvastatud loomade nimestiku.

LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>


 

Ühepäevased välipraktikumid

Järvselja 23. ja 24. aprill 2022

Käisime õpperajal, mis külgnes ürgmetsa kvartaliga.

Teine päev oli vihmane ning loomi nägime vähe.

Sigimisaeg oli harilikul kärnkonnal ja rabakonnal. Metsa alt leidsime lisaks orava näritud käbijäänustele ka hiirte näritud käbisid.

JÄRVSELJA LOOMADE NIMESTIK >>

pildid >>Elistvere Loomapark 4. juuni 2022

Külastasime loomapargi asukaid, käisime Elistvere järve ääres ja mõisapargis.

pildid >>

back forward